CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Kạn: Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai để thu hút doanh nghiệp đầu tư

Theo đánh giá, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn chậm khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, mở rộng mặt bằng để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh; quỹ đt sạch để thu hút đầu tư của tỉnh còn hạn chế… Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến điểm chỉ số tiếp cận đất đai 1 trong 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh.
Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp được thuận tiện hơn. Sở thường xuyên rà soát, kiến nghị rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai so với quy định. Qua đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu năm 2016 đến nay giảm từ 30 ngày xuống còn không quá 20 ngày; đăng ký bổ sung tài sản vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp từ 20 ngày xuống không quá 14 ngày. Sở cũng đã tích cực theo dõi, cập nhật biến động về giá đất trên thị trường, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể cho từng năm, qua đó, 85% doanh nghiệp đánh giá sự thay đổi khung giá đất của tỉnh là phù hợp với sự thay đổi giá thị trường.
Hằng năm, Sở Xây dựng công bố công khai, đăng tải thông tin đầy đủ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử quốc gia. Đồng thời hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và người dân được biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch; thường xuyên giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp thực hiện cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan đến xây dựng. Hiện thời gian cấp giấy phép xây dựng chỉ còn 20 ngày, giảm 10 ngày so với năm 2016...
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song việc tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh theo đánh giá của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một phần là do đất đai của tỉnh chủ yếu là đồi núi nên nhìn chung thiếu quỹ đất sạch để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư. Ngoài ra, nhiều dự án đã được Nhà nước thu hồi đất thì tiến độ giải phóng mặt bằng cũng chưa đảm bảo; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị khi giải quyết vướng mắc về đất đai cho doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hiệu quả...
Theo kết quả khảo sát ngẫu nhiên của cơ quan chức năng về thông tin phản hồi từ doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thì năm 2019 có đến 36% doanh nghiệp cho rằng còn gặp khó khăn do thiếu quỹ đất sạch, 46% doanh nghiệp đánh giá công tác giải phóng mặt bằng còn chậm. Kết quả công bố chỉ số PCI năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng thấy rõ, trong 10 chỉ số thành phần PCI của Bắc Kạn thì chỉ số tiếp cận đất đai xếp hạng 62/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, đạt 5,76 điểm và cũng là 1 trong 3 chỉ số thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh.
Từ thực tế trên, Bắc Kạn xác định, trong thời gian tiếp theo, chỉ số tiếp cận đất đai sẽ là một trong những chỉ số cần tập trung nâng cao chất lượng. Theo đó, tỉnh ưu tiên nguồn lực để tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư; tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính phát sinh nhiều về lĩnh vực đất đai; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án…
Riêng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan quản lý nhà nước về đất đai tiếp tục được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là đầu mối theo dõi, tổng hợp việc cải thiện điểm số của chỉ số thành phần tiếp cận đất đai; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố công bố công khai đầy đủ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của 3 cấp tỉnh, huyện, xã trên các cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, của từng đơn vị và phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án không có khả năng thực hiện; rà soát lại toàn bộ quỹ đất trên địa bàn tỉnh nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về giá đất trên thị trường tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất định kỳ 5 năm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế…/.