The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

CẨM NANG ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ THỰC TIỄN TỐT TẠI VIỆT NAM

CẨM NANG ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ THỰC TIỄN TỐT TẠI VIỆT NAM

Ngày ban hành: 01 Tháng 5, 2018

Tóm tắt

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VccI) trân trọng giới thiệu cuốn “cẩm nang hướng dẫn đối thoại doanh nghiệp và một số thực tiễn tốt tại Việt Nam” trên cơ sở khái quát hóa đặc điểm hoạt động đối thoại doanh nghiệp, cung cấp thông tin về những kinh nghiệm, mô hình đối thoại hiệu quả ở một số địa phương. cuốn cẩm nang được thực hiện với sự hỗ trợ của cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ tại Việt Nam (UsAId). Nhóm nghiên cứu hi vọng rằng ấn phẩm này có thể trở thành một tài liệu tham khảo hữu ích cho các bên có liên quan trong việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp, qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022