The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo PCI 2018

Báo cáo PCI 2018

Ngày ban hành: 27 Tháng 3, 2019

Tóm tắt

Gần 1,5 thập kỷ qua, việc công bố PCI đã thể hiện một bước chuyển tư duy quan trọng tại Việt Nam. Chính các doanh nghiệp, những người đang thụ hưởng các dịch vụ hành chính công, có quyền và trách nhiệm đánh giá về chất lượng dịch vụ. Đây là nỗ lực quan trọng để cải thiện chất lượng bởi vì việc thiếu vắng cơ chế tiếp nhận phản hồi từ doanh nghiệp và người dân là nguyên nhân quan trọng khiến chất lượng dịch vụ thấp. Đây cũng là một nỗ lực trao quyền cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam. Qua PCI, mức độ lắng nghe và hành động đáp ứng của chính quyền địa phương dành cho các doanh nghiệp này đã tăng lên rất nhiều theo thời gian. Điều tra thường niên PCI-FDI được tích hợp với điều tra PCI kể từ năm 2010 cũng là một nguồn thông tin hữu ích đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong việc tìm hiểu và ra các quyết định về địa điểm đầu tư kinh doanh, đồng thời cũng là kênh giúp họ phản ánh những cảm nhận về chất lượng điều hành kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng tại địa phương mà họ hoạt động.

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022