The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo PCI 2016

Báo cáo PCI 2016

Ngày ban hành: 13 Tháng 4, 2016

Tóm tắt

Báo cáo PCI 2016 cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh. Gần một nửa số doanh nghiệp trong nước có dự định mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm tới. Tương tự, hơn một nửa số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có ý định tăng quy mô hoạt động, mức cao nhất kể từ năm 2010. Đây là những điểm sáng đáng khích lệ trong bối cảnh thế giới năm vừa qua có nhiều biến động lớn, tiềm năng gây bất ổn cho nền kinh tế Việt Nam. Nhiều cải cách mạnh mẽ trong Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014 đang bắt đầu có những tác động tích cực, góp phần giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp như chi phí gia nhập thị trường. Chúng tôi hy vọng rằng những thay đổi này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh sâu rộng hơn nữa.
Ngoài bảng xếp hạng PCI truyền thống, báo cáo năm nay phản ánh quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp trước các vấn đề môi trường – lĩnh vực hiện đang là mối quan tâm của tất cả các bên. Chúng tôi hi vọng rằng những thông tin này sẽ có ích cho các cuộc thảo luận chính sách để xây dựng một môi trường Việt Nam xanh hơn và sạch hơn. Cuối cùng chúng tôi tin rằng Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 sẽ mang lại cho quý bạn đọc nhiều thông tin thú vị và bổ ích.

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022