The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo PCI 2014

Báo cáo PCI 2014

Ngày ban hành: 23 Tháng 4, 2015

Tóm tắt

Báo cáo PCI năm 2014 đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). PCI có được thành quả ngày hôm nay là nhờ sự hợp tác của rất nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đã không ngại san sẻ thời gian quý báu của mình gửi phản hồi cho khảo sát PCI. Chúng tôi cũng không thể tiếp tục duy trì chỉ số này cho đến ngày hôm nay nếu không nhờ nỗ lực của nhiều lãnh đạo cấp trung ương và địa phương thời gian qua không ngừng thúc đẩy quá trình thay đổi, cải cách dựa trên những phát hiện, nghiên cứu của PCI.
Giống như các báo cáo trước, báo cáo PCI năm 2014 tập hợp tiếng nói của 9.859 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động trên khắp 63 tỉnh, thành phố Việt Nam. Báo cáo năm nay cũng phản ánh ý kiến của 1.491 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với mong muốn đưa cuộc cạnh tranh về chất lượng điều hành cấp tỉnh lên bối cảnh rộng lớn hơn, Việt Nam phải là một điểm đến hấp dẫn về đầu tư quốc tế.
Giống như các báo cáo PCI trước đây, chúng tôi hy vọng rằng Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2014 sẽ cung cấp thông tin và đưa ra các khuyến nghị hữu ích để các nhà hoạch định chính sách cũng như lãnh đạo các tỉnh, thành phố cân nhắc và hành động. Chúng tôi cũng hy vọng rằng nỗ lực này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều hành và thể chế của Việt Nam, tạo ra sức cạnh tranh và vị thế cao hơn cho nền kinh tế trong hệ thống kinh tế thế giới. Mục tiêu cuối cùng Báo cáo hướng tới là thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và mang lại sự thịnh vượng cho mọi người dân Việt Nam.

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022