The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu

Báo cáo Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu

Ngày ban hành: 15 Tháng 7, 2021

Tóm tắt

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cùng những đứt gãy của thương mại toàn cầu diễn ra rất nghiêm trọng trong hơn 1 năm qua, Báo cáo này ghi nhận những đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp đối với ngành Hải quan và các bộ, ngành khác có liên quan trong nỗ lực cải cách thủ tục xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp. Đồng thời, dựa trên kết quả phản hồi từ 3.657 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Báo cáo đã phản ánh các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tới các bộ, ngành liên quan đến các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi, góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.
Báo cáo ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong kết quả điều tra năm 2020 so với những năm trước đó. Nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các đánh giá tích cực đối với chất lượng thông tin do Cơ quan Hải quan cung cấp, các cải cách lớn của cơ quan Hải quan trong thời gian gần đây, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức Hải quan, công tác kiểm tra, quản lý chuyên ngành, mức độ phổ biến của việc chi trả chi phí ngoài quy định.
Dù vậy, Báo cáo này cho thấy còn rất nhiều việc cơ quan Hải quan và các Bộ, ngành khác cần tích cực triển khai trong thời gian tới để tiếp tục tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục kỳ vọng cơ quan Hải quan và các bộ ngành cần đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính và chuyển hẳn sang việc giải quyết thủ tục theo phương thức trực tuyến, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác giải đáp vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022