The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2019

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2019

Ngày ban hành: 05 Tháng 5, 2020

Tóm tắt

Báo cáo PCI 2019 công bố lần này có những thông tin tích cực về sự thay đổi của môi trường kinh doanh tại Việt Nam mà các doanh nghiệp cảm nhận được từ thực tiễn. Đây là thành quả của nỗ lực cải cách trong thời gian qua, là những mẻ lưới ăm ắp cá mà Chính phủ, chính quyền các địa phương thu hoạch được sau hành trình gian nan. Chính vì vậy, chủ đề và bìa của báo cáo PCI năm nay là màu vàng của mùa lúa chín, là những mẻ lưới đầy trong bức tranh Fisher của họa sỹ người Việt Nam Thân Trọng Dũng, báo hiệu một mùa bội thu trong thời gian tới. Mặc dù biển cả vẫn mênh mông và nhiều thử thách nhưng chúng tôi tin rằng Chính phủ và chính quyền các địa phương vẫn vững tay chèo để có thêm được nhiều mùa cá mới

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022