CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Sóc Trăng: Kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Qua các đợt giám sát thực tế, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh vừa có báo cáo chính thức về tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh.
Đối với Hợp phần 1 của Dự án, nhìn chung các hoạt động được triển khai đúng tiến độ và mục tiêu đề ra, qua đó giúp các DNNVV từng bước tiếp cận thông tin về các hoạt động hỗ trợ của Dự án, các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Nhà nước, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Đối với Hợp phần 2 của Dự án, theo đánh giá của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, qua việc thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ, Ban Quản lý Dự án ở các xã, thị trấn với vai trò là chủ đầu tư đã được tập huấn nâng cao năng lực về mua sắm đấu thầu, quy trình kế toán, thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư cơ sở hạ tầng... có khả năng làm tốt vai trò chủ đầu tư cho các công trình tương tự. Bên cạnh đó, Ban Giám sát nhân dân ở các xã, thị trấn được tập huấn về quy trình giám sát, phối hợp với Ban Quản lý dự án xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo dự án huyện và Ban Quản lý dự án tỉnh giám sát tiến độ thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trên địa bàn các DNNVV, hộ kinh doanh có điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, tạo thêm nhiều việc làm, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Riêng đối với Hợp phần 3 của Dự án, qua các hoạt động nâng cao năng lực trong khuôn khổ Dự án, kiến thức, kỹ năng quản lý của các DNNVV (trong đó có phụ nữ và người Khmer); kiến thức, kỹ năng của cán bộ các ngành, địa phương về việc phát triển DNNVV được nâng lên, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Qua các đợt đi giám sát thực tế tại các địa phương và buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh, trưởng đoàn giám sát và các thành viên đoàn đánh giá cao kết quả mà Dự án mang lại, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế và các nguyên nhân, tồn tại. Từ đó, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị đến UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở, Ban ngành và các địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Đối với Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh cần tổ chức sơ kết, đánh giá các hoạt động phối hợp với các Sở, Ban ngành và các địa phương, đồng thời tăng cường giải pháp cho các hoạt động truyền thông của dự án phù hợp với điều kiện ở địa phương nhất là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở vùng sâu, vùng sa. Đối với UBND các huyện có liên quan, nên bố trí vốn để đầu tư đồng bộ các công trình; dành kinh phí cho công tác duy tu bảo dưỡng và hoạt động của Ban giám sát nhân dân khi thực hiện các công trình dự án đầu tư trên địa bàn; ổn định bộ máy Ban Chỉ đạo dự án cấp huyện và Ban Quản lý dự án cấp xã. Ban Chỉ đạo dự án cấp huyện, Ban Quản lý dự án cấp xã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động của Dự án đến người dân và doanh nghiệp.