CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Ninh với các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Quảng Ninh đã bứt phá ngoạn mục khi thăng hạng lên vị trí thứ 4/63 địa phương trong PCI 2013, tăng 16 bậc so với PCI 2012. Trước đó, Quảng Ninh có thứ hạng trung bình là 18 và đạt vị trí cao nhất là thứ 7 trong PCI 2010. Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh đã được cải thiện mạnh mẽ nhờ định hướng đúng đắn cũng như mô hình hỗ trợ đầu tư hiệu quả.
Để nâng cao thứ hạng trong bảng xếp hạng PCI, trong những năm gần đây, Quảng Ninh đã đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện những chỉ số thành phần còn thấp và giảm điểm. Với quyết tâm cải thiện những chỉ số thành phần còn thấp và giảm điểm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 4542/KH-UBND về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013 và các năm tiếp theo; thành lập Tổ công tác và phân công trách nhiệm cho thủ trưởng các đơn vị phụ trách từng chỉ số thành phần cùng với các giải pháp cụ thể nhằm tập trung khắc phục ngay các lĩnh vực có liên quan đến những chỉ số thành phần của PCI có điểm số và xếp hạng thấp…
Xác định chủ đề năm 2014 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế; đồng hành cùng doanh nghiệp” với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch tháo gỡ khó khăn theo từng lĩnh vực, gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp 1 tháng/1 lần. Đặc biệt, ngày 21-4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1983/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các giải pháp “Đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2014.
Đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: “Chỉ số PCI cho thấy sự rõ ràng minh bạch và sự tận tụy, đồng hành đối với doanh nghiệp của tỉnh. Quảng Ninh đã chọn ra một định hướng quan trọng là năm đồng hành cùng doanh nghiệp và triển khai một loạt các đổi mới, các mô hình mới để có thể hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Với sự sát cánh, sự đồng hành như vậy thì Quảng Ninh hoàn toàn có thể nâng cao thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng PCI”.

Tại hội nghị đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Triển khai thực hiện tốt 03 đột phá chiến lược, trong đó tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trước hết là đầu tư hạ tầng giao thông để giải quyết "nút thắt" về giao thông, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên đầu tư phát triển các trường đại học, năm 2014 thành lập trường Đại học Hạ Long và các trường cao đẳng, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh theo hướng đào tạo đa ngành, đa nghề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù để đề xuất với Trung ương và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên cơ sở triển khai thực hiện Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 của Bộ Chính trị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 235/TB-VPCP ngày 18-6-2014 của Văn phòng Chính Phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh sắp ban hành trong thời gian sắp tới; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp.

Xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, địa phương trong toàn tỉnh, Quảng Ninh đã và đang tập trung thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh hơn, phù hợp với thị trường, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế; thay đổi từ tư duy, cách tiếp cận, tổ chức xúc tiến đầu tư đến chính sách thu hút, góp phần thúc đẩy dòng vốn khu vực tư nhân vào Quảng Ninh một cách tích cực, hài hòa, hợp lý, khoa học và hiệu quả.

Từ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 23 và 24-02-2012 đến nay, có khoảng 19 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác ký kết giữa tỉnh Quảng Ninh với các nhà đầu tư đã được cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỉnh đã lựa chọn được một số đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới như: McKinsey (Mỹ), BCG (Mỹ), Niken Sekei (Nhật Bản)... giúp lập các quy hoạch chiến lược làm công cụ quan trọng trong quản lý và tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư bài bản, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đến nay Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31/12/2013 và các quy hoạch quan trọng khác đã và đang được hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Tin tưởng rằng, với sự hợp tác, giúp đỡ các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Quảng Ninh sẽ có môi trường đầu tư thuộc nhóm 5 địa phương tốt nhất trong cả nước, là điểm đến lý tưởng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách./.

Thu Minh

Theo Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ninh