The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

BRVT: Tập trung cải thiện các chỉ số cải cách hành chính

Ngày 5/11, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) 10 tháng năm 2022; đánh giá việc thực hiện các chỉ số liên quan đến CCHC và nghe báo cáo nội dung phân cấp ủy quyền trong quản lý Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Hội nghị kết nối đến 50 điểm cầu UBND huyện, thị xã, thành phố và phường, xã, khu phố, thôn, ấp trên địa bàn tỉnh.
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh kiểm tra các thủ tục hành chính tại UBND TP. Vũng Tàu.
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh kiểm tra các thủ tục hành chính tại UBND TP. Vũng Tàu. 95,7% hồ sơ giải quyết đúng hạn
Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2022, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, tính đến ngày 30/9, tổng số nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 324.
Trong đó, UBND tỉnh đã hoàn thành 314 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 97%), 10 nhiệm vụ đang thực hiện. 9 tháng năm 2022, tỉnh có tổng số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) phải giải quyết là 664.837 hồ sơ, trong đó đã giải quyết là 643.452 hồ sơ. Số hồ sơ đúng hạn là 616.338 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95,7%; trễ hạn là 27.114 hồ sơ, tương ứng 4,3%.
Theo ông Nguyễn Tấn Phong, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch khắc phục các chỉ số thành phần giảm điểm, giảm hạng; tổ chức thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Một số chỉ tiêu dự báo đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, một số chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường; tỷ lệ DN thành lập mới trong năm…
Tuy nhiên, các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI còn hạn chế như: tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn còn cao, nhất là UBND cấp huyện (7,3%); cấp xã (3,1%). Vốn thu hút đầu tư năm 2022 được dự báo là thấp hơn so với năm 2021. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã chưa bố trí đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho người dân, tổ chức khi đến giải quyết hồ sơ TTHC…
Nhân rộng mô hình “Ngày thứ Bảy - lắng nghe người dân nói”
Trong 2 tháng cuối năm 2022, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý công việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công việc thực hiện; tiếp tục thực hiện, ban hành kế hoạch cải thiện nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI; bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; hạn chế tối đa giải quyết hồ sơ trễ hạn; thành lập các tổ hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến; thực hiện số hóa TTHC.
UBND huyện, thị xã, thành phố cần tham khảo, nhân rộng mô hình “Ngày thứ Bảy - lắng nghe người dân nói” của TT.Long Hải, huyện Long Điền tại địa phương mình, cũng như áp dụng cách làm hay đã học tập ở các tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.
Tại các điểm cầu, lãnh đạo các địa phương, cán bộ khu phố, thôn, ấp đã chia sẻ những cách làm hay trong CCHC, thực hiện các nội dung niêm yết công khai TTHC. Trong đó, Đảng ủy, UBND TT.Long Hải, huyện Long Điền thực hiện mô hình mới “Ngày thứ Bảy - lắng nghe người dân nói”. Mô hình này được đánh giá cao vì sâu sát, đơn giản hóa giải quyết TTHC cho người dân.
Để khắc phục triệt để nhóm chỉ tiêu giảm hạng là thay đổi khung giá đất phù hợp với giá thị trường và chỉ tiêu DN thực hiện TTHC đất đai trong vòng 2 năm còn gặp khó khăn, ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, cuối năm 2022, Sở sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu giá đất để áp dụng và tăng cường thủ tục trực tuyến để tăng chỉ tiêu này.
Đối với nhóm chỉ tiêu về thời gian giải quyết thủ tục đất đai dài hơn so với thủ tục niêm yết quy định; cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết TTHC không hướng dẫn chi tiết đầy đủ và tỷ lệ DN trì hoãn, hủy bỏ kế hoạch kinh doanh khi gặp khó khăn về thủ tục đất đai, thời gian qua, Sở TN-MT cũng đã khắc phục triệt để.
“Chúng tôi thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với DN, đồng thời đơn giản TTHC thông qua công nghệ thông tin bằng cách DN chỉ cần nộp đơn và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song song đó, Sở đã tổ chức họp, kết hợp hướng dẫn DN cách thức nộp hồ sơ để rút ngắn thời gian nộp hồ sơ”, ông Tú nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cũng cho biết, Sở đã triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số gia nhập thị trường, trong đó tiếp tục thực hiện chuyên mục “Đồng hành cùng DN khởi nghiệp”. Từ đó, tạo điều kiện cho các DN mới thành lập nắm bắt được những hướng dẫn, thủ tục nhanh chóng hiệu quả nhất.
Sở cũng áp dụng hóa đơn điện tử, trả lời vướng mắc cho 3.710 trường hợp qua điện thoại, ban hành 205 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách thuế cho các DN sớm trước hạn và 31 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách thuế cho các DN trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn. Hiện nay, các hồ sơ thuộc 177 TTHC thuế đã niêm yết trên Cổng dịch vụ công quốc gia và thực hiện nộp trực tuyến.