CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Ninh - Cấp chứng nhận đầu tư cho 102 dự án FDI

Ngoài ra, cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 515 doanh nghiệp trong nước, tổng vốn đăng ký 3.180 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 587 dự án FDI còn hiệu lực với số vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là gần 7,6 tỷ USD và có 7.205 doanh nghiệp đăng ký theo Luật Doanh nghiệp với số vốn đăng ký 104,6 nghìn tỷ đồng. Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, mở rộng hợp tác quốc tế, nỗ lực duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) để thu hút mạnh đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo hướng chọn lọc, hiệu quả.

Tin, ảnh: .TU

Theo Báo điện tử Bắc Ninh ngày 01/10/2014