The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thủ Tục Hành Chính Liên Ngành Về Cấp Phép Xây Dựng Và Các Thủ Tục Liên Quan Dưới Góc Nhìn Của Doanh Nghiệp

Thủ Tục Hành Chính Liên Ngành Về Cấp Phép Xây Dựng Và Các Thủ Tục Liên Quan Dưới Góc Nhìn Của Doanh Nghiệp

Ngày ban hành: 30 Tháng 11, 2020

Tóm tắt

Trong thời gian gần đây, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ vào những nỗ lực cải cách của Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền các địa phương trên cả nước. Rào cản gia nhập thị trường, gánh nặng thủ tục hành chính đã giảm bớt, mức độ minh bạch của môi trường kinh doanh gia tăng, chi phí không chính thức dần được đẩy lùi. Thay đổi này này tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề và khu vực kinh tế. Cải cách thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực đã có kết quả tích cực qua phản ánh của các doanh nghiệp. Điều tra doanh nghiệp thường niên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã cho thấy điều này.
Dù vậy, dư địa để tiếp tục cải cách vẫn còn nhiều. Điều tra doanh nghiệp của VCCI cho thấy, cải cách hành chính nếu xét riêng trên từng lĩnh vực thì về cơ bản đã có những thay đổi tích cực. Tuy nhiên, những phản ánh của các doanh nghiệp qua các cuộc điều tra, khảo sát và hội nghị do VCCI tiến hành cũng như qua nhiều kênh khác cho thấy hiện nay các vướng mắc của doanh nghiệp khi triển khai dự án liên quan tới nhiều lĩnh vực thủ tục hành chính là rất lớn, mà điển hình là những dự án có công trình xây dựng.1 Với những dự án như vậy, các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải tiến hành các thủ tục hành chính tại nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau, ở nhiều cấp khác nhau, liên quan tới nhiều công đoạn từ xin phê duyệt chủ trương đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, khởi công… cho tới đưa công trình vào sử dụng. Những chồng lấn, xung đột trong pháp luật về quy trình thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền… đã gây ra nhiều tốn kém về thời gian và chi phí. Bản thân các cơ quan chính quyền cũng rất lúng lúng trong áp dụng pháp luật và phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý trong thời gian gần đây.
Trong bối cảnh ấy, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chủ trì thực hiện một báo cáo đánh giá nhanh về các thủ tục hành chính liên ngành trong cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính liên quan. Hoạt động xây dựng báo cáo nhận được sự hỗ trợ nguồn lực từ Quỹ Friedrich Naumann Foundation (FNF). Nhóm nghiên cứu cũng đồng thời tham vấn ý kiến chuyên môn của đại diện Bộ Xây dựng và nhận được những góp ý quý báu. Báo cáo nhằm cung cấp những bằng chứng thực tế về việc thực hiện các thủ tục dưới góc nhìn của các doanh nghiệp có công trình xây dựng. Kết quả đánh giá góp phần hỗ trợ quá trình rà soát, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính và hoàn thiện các chính sách, pháp luật.

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022