CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin tức

Phú Thọ nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư

20 Tháng 5, 2014

Phú Thọ nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư

Những năm qua, nhờ thủ tục đầu tư thông thoáng như thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông" đã tạo điều...
Hoạt động doanh nghiệp Việt Nam - nhìn lại giai đoạn 2008 – 2013

20 Tháng 5, 2014

Hoạt động doanh nghiệp Việt Nam - nhìn lại giai đoạn 2008 – 2013

Doanh nghiệp FDI đã cho thấy năng lực vượt trội so với các doanh nghiệp nội địa. Tuy nhiên, sau giai đoạn này, đặc biệt là sau khủng...