CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin tức

Bắc Ninh: Ngành tài nguyên, môi trường cải thiện chỉ số DCCI

01 Tháng 1, 1970

Bắc Ninh: Ngành tài nguyên, môi trường cải thiện chỉ số DCCI

Với 7 chỉ số thành phần: Tính minh bạch; Tính năng động; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ...