CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

So sánh 63 tỉnh / thành phố

So sánh chỉ số PCI giữa các tỉnh/ thành phố

Tìm kiếm
xxxx
STT Tỉnh/Thành phố Năm Điểm số PCI Nhóm xếp hạng
1 Hậu Giang 2019 64.14 Khá

So sánh chỉ số PCI giữa các năm

Tìm kiếm

Tin mới nhất

30 Tháng 7, 2021

Bản tin PCI Quý 2 năm 2021

Thông tin nổi bật nhất trong quý vừa qua, bên cạnh các hoạt động cấp thiết nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ tiếp tục đặt việc nâng cao hiệu quả quản trị công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện tại Nghị quyết 48/NQ-CP và Nghị quyết 75/NQ-CP với một số nội dung được trích dẫn trong bản tin.
Như thường lệ, chúng tôi tiếp tục gửi tới Quý vị những tin tức tóm lược về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động tích cực trong hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như các đề án, và chương trình hành động về cải thiện PCI của các tỉnh, thành phố trong thời gian qua.
Hy vọng đây sẽ là nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho Quý vị về công tác cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
Xem thêm tin tức

Dự án PCI sử dụng QuestionPro để thực hiện trực tuyến một số phần trong khảo sát PCI 2020, với các tính năng tiên tiến hỗ trợ quá trình thu thập dữ liệu, xây dựng khảo sát, tập hợp phản hồi, phân loại thông tin, và phân tích kết quả.